Иновативни стратегии за успешно образование КА101, Еразъм+

Иновативни стратегии за успешно образование КА101, Еразъм+

Иновативни стратегии за успешно образование КА101, Еразъм+

Една от основните цели на този проект е част от персонала на нашето училище да надгради
своя опит и умения в използването на Информационни технологии , и преподаването и
интегрирането на деца със специални образователни потребности в дейността си. Да разшири
знанията си за цифровите инструменти, които могат да бъдат използвани за улесняване и
развиване на предприемаческия дух, инициативност и творческо мислене у учениците. Да
изгради умения да прилага в своята учебна дейност т.нар. позитивни психологически принципи
и образователни теории, които биха улеснили учебния процес и биха осигурили по-дългосрочно
запазване на новите знания.Една от основните цели на проекта