Ателие на ПГ “Яне Сандански” на Валоризационна конференция по програма Еразъм+

Ателие на ПГ “Яне Сандански” на Валоризационна конференция по програма Еразъм+

Ателие на ПГ “Яне Сандански” на Валоризационна конференция по програма Еразъм+