ПРИЕМ 2019/2020

Профилирана гимназия „Яне Сандански“
град Сандански, бул. „Свобода“12
Тел.: 0746/30352, e-mail:highschool_iane_sandanski@abv.bg

 

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС.  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

1. ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" -  С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Математика, Информатика, Английски език, Изобразително изкуство

26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ  - като сбор от следните оценки:

- оценката от теста по Български език и литература

 - утроената оценка от теста по Математика

 - от удостоверението за завършен VII клас оценките по БЕЛ и по Математика

 
2. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО  ИЗУЧАВАНЕ НА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Информационни технологии, Информатика, Изобразително изкуство, Предприемачество

26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ - като сбор от следните оценки:

- удвоената оценка от теста по Български език и литература

- удвоената оценка от теста по Математика

 - от удостоверението за завършен  VII клас - оценките по БЕЛ и по Математика


 3. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  - НЕМСКИ ЕЗИК

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Немски език, Български и литература, История и цивилизация

 26 младежи и девойки

 БАЛООБРАЗУВАНЕ - като сбор от  следните оценки:

 - утроената оценка теста по Български език  и литература

 -  оценката от теста по Математика

  - от удостоверението за завършен VII клас - оценките по БЕЛ и по Математика

4. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ИСПАНСКИ ЕЗИК

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Испански език, Български и литература, Философия

26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ - като сбор от следните оценки:

- утроената оценка от теста по Български език и литература

 - оценката от теста по Математика

- от удостоверението за завършен VII клас - оценките по БЕЛ и по Математика

5. ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ - с интензивно изучаване на английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, Руски език, География

26 младежи и девойки

БАЛООБРАЗУВАНЕ - като сбор от следните оценки:

-удвоената оценка от теста по Български език и литература

-удвоената оценка от теста по математика

-от удостоверението за завъшен седми клас - оценките по БЕЛ и математика