ПРИЕМ 2020/2021

Профилирана гимназия „Яне Сандански“
град Сандански, бул. „Свобода“12
Тел.: 0746/30352, e-mail:highschool_iane_sandanski@abv.bg

Прием 2020/2021

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ , ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ СА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (18 ЧАСА СЕДМИЧНО)

1. ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" -  26 младежи и девойки

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Математика, Информатика

БАЛООБРАЗУВАНЕ :

полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент

 • по Български език и литература х 1
 • по Математика х 3
 •  оценките по БЕЛ и по Математика от свидетелството за основно образование

 

 
2. ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ - 26 младежи и девойки

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Химия и опазване на околната среда , Биология и здравно образование

БАЛООБРАЗУВАНЕ :

полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент

 • по Български език и литература х 2
 • по Математика х 2
 •  оценките по БЕЛ и по Математика от свидетелството за основно образование

 


 3. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  - РУСКИ или НЕМСКИ ЕЗИК - 26 младежи и девойки

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Немски език или Руски език

 26 младежи и девойки

 БАЛООБРАЗУВАНЕ :

полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент

 • по Български език и литература х 3
 • по Математика х 1
 •  оценките по БЕЛ и по Математика от свидетелството за основно образование

 

4. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ИСПАНСКИ ЕЗИК - 26 младежи и девойки

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, Испански език

БАЛООБРАЗУВАНЕ :

полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент

 • по Български език и литература х 3
 • по Математика х 1
 •  оценките по БЕЛ и по Математика от свидетелството за основно образование

 

5. ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ С ИНТЕНЗИВНО  ИЗУЧАВАНЕ НА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (18 часа седмично ) - 26 младежи и девойки

 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: География, Предприемачество

БАЛООБРАЗУВАНЕ :

полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент

 • по Български език и литература х 2
 • по Математика х 2
 •  оценките по География  и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ

Срок за подаване на заявления за:                       

I класиране – от 03.07.2020 г. до 07.07.2020г.    

II класиране - от 13.07.2020 г. до 16.07.2020г.

III класиране - от 24.07.2020 г. до 27.07.2020г.

Записване на кандидатите:

I класиране – от 13.07.2020 г. до 16.07.2020г.

II класиране - от 20.07.2020 г. до 22.07.2020г.

III класиране - от 29.07.2020 г. до 30.07.2020г.