Преподаватели

                         

 

  

Катедра Български език и литература

Румяна

Георгиева

Томова

Валентина

Димитрова

Кесарова

Красимира

Любомирова

Джогова

Лидия

Василева

Минкова

Веска

Кирилова

Василева

Катедра Чужди езици

Маргарита

Стефанова

Павлова

Галина

Димитрова

Дерменджиева

Стефка

Атанасова

Филипова

Георги

Иванов

Павлов

Албена

Мирославова

Даскалова

Карамфила

Аврамова

Хаджииванова

Сладина

Георгиева

Ерменкова

Камелия

Аспарухова

Палкова

Андриана

Йорданова

Комова

Виолета

Василева

Деребанова

Деница

Георгиева

Христова

Златка

Николова

Керанчева

Катедра Математика, Информатика, ИТ

Деяна

Александрова

Георгиева

Василка

Христова

Демерджиева

Милка

Николова

Стоименова

Блага

Фросчева

Чобанова

Елена

Кръстева

Неделкова

Мариан

Лазаров

Лазаров

Цветанка

Йорданова

Стойчева

Костадин

Димитров

Попов

Мариана

Иванова

Глинджурска

Пламена

Стефанова

Пенева

Катедра История и Геогафия

Евелина

Кирилова

Мегерова

Динко

Ивайлов

Граматиков

Владо

Василев

Станоев

Стефани

Николаева

Мездрова

Дафинка

Крумова

Соколова

Катедра Физика, Химия, Биология

Бойко

Ивов

Терзиев

Емилия

Георгиева

Батева

Маргарита

Костадинова

Раднева

Емил

Христов

Панковски

Лиляна

Йорданова

Падарска

Татяна

Илиева

Цомпова

Катедра Философия, Психология, ОПИ

Илияна

Живкова

Руменова

Даниела

Иванова

Златинова

Евелина

Иванова

Ташева

Катедра Физическо възпитание

Петър

Василев

Додушев

Станка

Георгиева

Агова

Борис

Любенов

Тиков

Катедра Музика, Изобразително изкуство

Андон

Илиев

Котев

Красимир

Атанасов

Давидов

Педагогически съветник, ресурсен учител

Вангелия

Спасова

Дзимбова

Кристина

Димитрова

Барутчиева